Cele i działania SKT nr 93 STO

Samodzielne Koło Terenowe nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach działa od  1990 roku. Utworzone zostało przez grupę założycielską w składzie:  Barbara Grabowska, Anna Dominowska, Aldona Szymańska  i Edmund Puzio, poszerzona następnie  o inne osoby prywatne, których  głównym celem było stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju,   wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich jak propagowanie edukacji w duchu tolerancji i wolności.

Od początku istnienia STO  było  także organem tworzącym a następnie prowadzącym Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Społeczne Gimnazjum i Społęczną Szkołę Podstawową w Mikołajkach.

Dziś SKT nr 93 STO jest organizacją pozarządową o statusie pożytku publicznego, która na zasadach non profit całość  pozyskanych funduszy przeznacza na  działalność  szkoły oraz projekty edukacyjno-kulturalne.

Nasze  cele to :

– wzbogacanie możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży poprzez propagowanie nowych  form kształcenia

– budowanie  nowoczesnego społeczeństwa oświatowego i obywatelskiego

– dialog międzykulturowy

– atmosfera wolności i tolerancji

– wszechstronne i rzetelne kształcenie młodych ludzi

– wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich

Nasze cele osiągamy poprzez:

– prowadzenie liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej w Mikołajkach

– stypendia naukowe, socjalne i sportowe  dla zdolnej i potrzebującej  młodzieży

– zajęcia pozalekcyjne

– dbałość o kwalifikacje i wiedzę nauczycieli

– współpracę z rodzicami i nauczycielami

– upowszechnianie naszych działan w środowisku lokalnym

Wspierając nas , pomagają Państwo w nauce i rozwoju wielu zdolnym i ambitnym młodym ludziom.

Działając prospołecznie zyskują Państwo osobistą satysfakcję z bezinteresownej pomocy.

Zapraszamy, zostań naszym członkiem poprzez zgłoszenie i wypełnienie formularza lub wesprzyj nasze szkoły materialnie i/lub rzeczowo  oraz obdarzając nas zaufaniem.

Dziękujemy za okazaną życzliwość !

nr konta do wpłat darowizn  07 9350 0001 0000 0273 2061 0001